Vprašalnik o poznavanju in razumevanju pregovornih enot (paremij)
Izpolnite:
Spol
Rojen (leto rojstva)
Stopnja izobrazbe
Odraščal (narečno območje)
Trenutno prebivališče (narečno območje)
Prepišite tekst iz slike v okence
Prosimo, da vprašalnik rešuje naenkrat le ena oseba po lastni jezikovni presoji, brez pomoči slovarjev in drugih virov.
Informacije o vprašalniku: klik | Kontakt za tehnično podporo, pripombe in vprašanja: vprasalnikpregovori@gmail.com