Vprašalnik o poznavanju in razumevanju pregovornih enot (paremij)
Pozdravljeni!

Pred vami je vprašalnik, namenjen oceni poznavanja pregovorov in rekov med govorci slovenskega jezika. Raziskavo in sorodne teme lahko spremljate na: twitter.com/pregovori ter facebook.com/pregovori.slovenskijezik/. Dosedanji izsledki so objavljeni v doktorskem delu (Meterc, Filozofska fakulteta 2014), strokovni monografiji Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini (Meterc, Založba ZRC SAZU 2017) ter v člankih, ki so dostopni na: uni-aas.academia.edu/PregovoriSlovenskiJezik ter researchgate.net/profile/Matej_Meterc.

Računalnik vam ob registraciji dodeli geslo, s katerim se kasneje vedno prijavite. Vprašalnik je zaradi obsežnega števila pregovorov zastavljen tako, da se vanj z geslom lahko kadarkoli vrnete in nadaljujete z izpolnjevanjem. Z odjavo se odgovori samodejno shranijo. Ob prijavi vam program pokaže naslednje vprašanje, na katerega še niste odgovorili. Sproti imate možnost vpogleda v podatkovno bazo vaših odgovorov, v primeru, da bi radi kakšen svoj odgovor spremenili. Vsakemu anketirancu se pregovori, ki jih še ni ocenil, kažejo v drugem (naključnem) vrstnem redu. Spremljate lahko tudi, koliko pregovorov ste že ocenili in koliko vam jih še ostane. Na koncu vprašalnika vas čaka še kratek obrazec z nekaj dodatnimi vprašanji. Med drugim imate v tem obrazcu možnost navesti pregovore, ki se jih še spomnite, pa jih v jedru vprašalnika niste zasledili.

POSTOPEK REŠEVANJA VPRAŠALNIKA
O PROJEKTU VPRAŠALNIKA
ŠE NEKAJ CILJEV VPRAŠALNIKA

Zahvaljujem se vam za zanimanje in sodelovanje,
Matej Meterc (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)

Izberite vaš status:
Informacije o vprašalniku: klik | Kontakt za tehnično podporo, pripombe in vprašanja: vprasalnikpregovori@gmail.com